VIP Tours

Call centar: 018 259 063
Tel/fax: 018 257-825
Tel/fax: 011 243-00-63
Tel/fax: 037 444 455
Pon - Pet: 09:00-20h, Sub: 10-14:30h

KRAKOV - 1. MAJ 2018

Share
ab7d2d507957ee2e8eed516ca0e4e968.jpg

PRVI MAJ U KRAKOV- u

Termin realizacije: 28.04.-02.05.2018.

Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski I turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni međunarodni I regionalni putevi kao i železničke pruge. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejom na čelu, u kome se nalaze brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.

1. dan: (28.04.2018.)  NIŠ/BEOGRAD ... 
Polazak grupe iz Niša/Beograda sa dogovorenog mesta (parking Tempa Niš; parking Blok 42 Beograd) u popodnevnim satima (proveriti dan pre polaska tačno vreme i mesto). Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima.
 
2. dan: (29.04.2018.)... KRAKOV-AUŠVIC-KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc... Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Fakultativno: izlet za Aušvic. Odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak za Krakov. Noćenje.
 
3. dan: (30.04.2018.) KRAKOV – rudnik soli VieliČka - KRAKOV
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska povratak za Krakov. Slobodno veče. Noćenje.
 
4. dan: (01.05.2018.) KRAKOV - SRBIJA
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Krakovu. Polazak za Srbiju. Putovanje sa usputnim pauzama po potrebi grupe i na graničnim prelazima...
 
5. dan: (02.05.2018.) ... NIŠ/BEOGRAD
 ... dolazak u Niš u jutarnjim časovima.

First minute cena aranžmana po osobi: 99 €
(first minute cena važi za uplate do 31.03.2018.)
NAPOMENA: Cena je za polazak iz Beograda. Za polaske južno od Beograda do Niša cena se uvećava za 10€.
U cenu aranžmana je uračunato:
-     prevoz autobusima visoke turističke klase (klimaaudio i video oprema)na navedenoj relaciji,
-     smeštaj u hotelu 3* u Krakovu na bazi 2noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom
-     usluga stručnog turističkog vodiča,
-     razgledanje i obilaske prema programu,                                         
-    organizacioni i ostali troškovi aranžmana

U cenu aranžmana nije uračunato:
-     međunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi
-     Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete:
               Aušvic -  25€
               Rudnik soli Vielička - 30€
-     individualni i fakultativni troškovi

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativnih izleta podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Doplate / Popusti: 
-   doplata za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana 1/2 sobe
-   doplata za polaske južno od Beograda do Niša je 10€

Način plaćanja:Plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke
-    30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja
-    Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 25.06.2018. godine.)

Opšte napomene:
-    aranžman je rađen na bazi 55 putnika,
-    krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,
-    organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,
-   usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
-    za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
-    potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
-    organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize.
-    putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.
 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora “Vip Tours & service” usaglašeni sa Yuta standardima.


Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

Lep provod i udobno putovanje želi Vam  “VIP TOURS & service“ D.o.o.

Naslovna Slajd KRAKOV - 1. MAJ 2018