VIP Tours

Call centar:   018 259 063
Tel/fax :   018 257-825
Tel/fax:    011 243-00-63
Tel/fax :   032 311- 301
Pon - Pet: 09:00-20h,  Sub: 10-14:30h

AZURNA OBALA - KAN,NICA,MONTE CARLO,SAN REMO

Detaljnije...

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 14.02.2019. Niš/Beograd – Slovenija – Italija
Polazak u popodnevnim časovima iz Niša (parking Tempa i duž autoputa do Beograda). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji  sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti.

2. dan 15.02.2019.  Đenova – San Remo
Dolazak u Đenovu u popodnevnim časovima.Obilazak Đenove: Trg Ferara, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, pogled na stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba… Nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak vožnje do San Rema. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3. dan 16.02.2019. San Remo – Kan – Monako – Monte Karlo – San Remo
Doručak. Slobodano vreme ili mogućnost fakultativnog izleta do Kana i Kneževine Monako (odlazak u Kan, obilazak Filmske palate, Kroazete, luke, Srpske ulice). Slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Nakon Kana polazak ka Kneževini Monako – obilazak Kneževine: Okeanografski muzej, crkva Svetog Nikole (gde su sahranjeni članovi porodice Grimaldi), šetnja ka Kneževom dvoru, pogled sa vidikovca, a onda odlazak do Monte Karla. Obilazak luke La Condami, trga sa čuvenom kockarnicom “Monte Carlo“, hotel La Pari, staze formule 1. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak ka San Remu u hotel. Slobodno veče. Noćenje

4. dan 17.02.2019. San Remo – Nica – Slovenija – Hrvatska
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Nice, jednog od najpoznatijih i najlepših letovališta Azurne obale (hotel Negresko, Englesko šetalište, Neptunova fontana, slobodno vreme za individualni obilazak starog grada, gradske pijace, odlazak do vidikovca odakle  se pruža nezaboravni pogled na zaliv Anđela i čitav grad ili šoping u najpoznatijoj trgovačkoj ulici Jean Medecin. Nakon Nice polazak ka Eze-u. Obilazak poznate fabrike parfema Galimard gde ćete se upoznati sa procesom izrade najpoznatijih parfemskih nota, a i imati mogućnost da kupite originalne proizvode po pristupačnim cenama) nakon obilaska i šopinga nastavak puta ka Srbiji. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

5. dan 18.02.2019. Beograd/Niš 
Dolazak u Beograd/Niš u podnevnim časovima a sve u zavisnosti od usputnih pauza i graničnih formalnosti.

First minute cena aranžmana po osobi: 119 € u 1/3 sobi
First minute cena aranžmana po osobi: 129 € u 1/2 sobi

(first minute cena važi za prijave do 31.01.2019.)

U cenu aranžmana je uračunato:

 • prevoz visokopodnim autobusom turističke klase (klima audio i video oprema) na navedenoj relaciji,
 • smeštaj u hotelu Arma 3* u San Remu na bazi 2 noćenja sa doručkomu 1/2 i 1/3 sobama (www.hotelarma.it)
 • usluga stručnog turističkog vodiča,
 • razgledanje i obilaske prema programu,
 • organizacioni i ostali troškovi aranžmana

 U  cenu aranžmana  nije uračunato:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi)
 • Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete:
 • Kan i Monako - Monte Karlo 25€
 • Nica i poseta fabrike parfema 30€
 • individualni i fakultativni troškovi

CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA  PO  OSOBI:  Cene  izleta  su  podležne  promenama  u  zavisnosti  od  broja  prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativnih izleta podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
NAPOMENE  U  VEZI  FAKULTATIVNIH  IZLETA:    Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih  izleta  su  promenljivi  i  zavise  od  slobodnih  termina  po  lokalitetima,  broja  prijavljenih  putnika  i  objektivnih okolnosti.  Organizator  izleta  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih  ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Doplate / Popusti:

 • doplata za 1/1 sobu 70% od cene aranžmana 1/2 sobe,
 • doplata za polaske iz Čačka je 10€ po osobi (minimum 20 osoba)

 Način  plaćanja :  Plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja
 • Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 25.04.2019. godine)

 Opšte napomene:

 • aranžman je rađen na bazi 55 plativih putnika,
 • krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,
 • organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,
 • usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka..
 • za  sve  informacije  date  usmenim,  telefonskim  putem  agencija  ne  snosi  odgovornost.  Validan  je  samo  pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
 • organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize.
 • putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.


Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora “Vip Tours & service” usaglašeni sa Yuta standardima.

SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA KONTAKT TELEFON 018/257-825

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE. 

Lep provod i udobno putovanje želi Vam “VIP TOURS & service“ d.o.o.