VIP Tours

Call centar:   018 259 063
Tel/fax :   018 257-825
Tel/fax:    011 243-00-63
Tel/fax :   032 311- 301
Pon - Pet: 09:00-20h,  Sub: 10-14:30h

Istanbul - 3 noćenja

c215c27b95a831cba78abc5e646b5a35.jpg

ISTANBUL

Termin realizacije:  10.04.-15.04.2020.

7c2c345df0c4c99e1b2c849341ce187b.jpg

1. dan10.04.2020. Niš…
Polazak iz Niša u popodnevnim satima (cca 18:00h) sa dogovorenog mesta (parking hipermarketa Tempo). Noćna vožnja ka Bugarskoj i Turskoj uz usputna zadržavanja radi pauza po potrebi grupe i graničnih formalnosti.
 
2. dan: 11.04.2020. … Istanbul  
… dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima satima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni rog, Galata most, centar grada Taksim, deo grada Bešiktaš. Slobodno vreme. Nakon razgledanja smeštaj grupe u hotel. Noćenje
.

3. dan: 12.04.2020. … Istanbul - Hipodrom - Plava džamija - Aja Sofija - Topkapi dvorac - Kapali čaršija
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Teodosijev obelisk, egipatski obelisk, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi dvorac – sedište osmanske imperije... Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualni odlazak na Kapali čaršiju, trgovački centar sa preko 5000 radnji. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na Tursko veče – večera u nacionalnom restoranu sa trbušnim plesom. Noćenje.

4. dan: 13.04.2020. … Istanbul - Dolmabahče palata - krstarenje Bosforom - Patrijaršija
Doručak. Nakon doručka slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativno: Obilazak Dolmabahče palate – poslednja rezidencija otomanskih sultana – raskošna palata u stilu baroka. Poseta poslednjem  sedištu sultana. Nakon obilaska slobodno vreme. U popodnevnim satima fakultativno vožnja brodom Bosforom (obilazak Istanbula sa vode, gde ćete videte najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) i poseta Vaseljenske patrijaršije. Povratak u hotel. Noćenje.

5. dan: 14.04.2020. … Istanbul  
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i slobodno vreme. U popodnevnim satima polazak grupe za Srbiju. Putovanje I noćna vožnja kroz Bugarsku sa usputnim pauzama po potrebi grupe.

6. dan: 15.04.2020. … Niš  
Dolazak u Niš u prepodnevnim satima.

Cena aranžmana: 109 € (cena je na bazi 75 prijavljenih putnika)
                                     
                              119 € 
(cena je na bazi 60 prijavljenih putnika)
                                     
                              129 € 
(cena je na bazi 45 prijavljenih putnika)

(plaćanje u 8 mesečnih rata počevši od novembra 2019. do 05. juna 2020.)  

 
U cenu aranžmana je uračunato:
-   prevoz autobusom turističke klase(klima, audio i video oprema)na navedenoj relaciji
-   troškovi putarina i parkinga autobusa,
-   smeštaj u hotelu sa 3* u Istanbulu na bazi 3 noćenja sa dorućkom u 1/2 i 1/3 sobama sa kupatilom
-   stručno turističko vođstvo puta i obilasci po programu
-   organizacioni i ostali troškovi aranžmana

Cena aranžmana NE obuhvata:
-   Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete:
                * Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 €
                * Obilazak Dolmabahče palate – 30 €
                * Vožnja brodom Bosforom i poseta Vaseljenske patrijaršije – 20 €
                * Tursko veče – 30 €,
-    individualni i fakultativni troškovi
-    međunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativnih izleta podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Datum realizacije  je samo predlog,može biti eventualnih promena termina
 
Način plaćanja:

-     30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja
-    Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 05.06.2020. godine.)

Opšte napomene:
-    aranžman je rađen na bazi 45 putnika,
-    krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,
-   organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,
-  usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
-    za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
-    potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
-    organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize.
-    putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.

 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.
Lep provod i udobno putovanje Zeli Vam “VIP TOURS & service“ D.o.o.


Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE