Krakov NOVA GODINA 2020

7e21286b9205db8463b56adcb50fc1e4.jpeg
 CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 
129€


Termin: 29.12.- 03.01.2020.

Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski I turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni međunarodni I regionalni putevi kao i železničke pruge. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejom na čelu, u kome se nalaze brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.

  1. dan: (29.12.2019.) Niš/Beograd
     Polazak grupe iz Niša/Beograda sa dogovorenog mesta (parking Tempa Niš; parking  Beograd) u popodnevnim satima (proveriti dan pre polaska tačno vreme i mesto). Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima...
2. dan: (30.12.2019.) Krakov –  Rudnik soli  Velička - Krakov
     Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Fakultativna poseta rudniku soli Velička. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska odlazak grupe u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan: (31.12.2019.) Krakov - Aušvic
      Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Aušvica. Odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Nakon obilaska povratak do hotela. Vreme predviđeno za odmor I pripreme za doček. Organizovani odlazak na trg na  DOČEK NOVE 2020.GODINE. Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan: (01.01.2020.) Krakov - Jevrejska četvrt
     Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet „Jevrejski Krakov“. Izlet obuhvata pešački razgled jevrejske četvrti Kazimjerž, kroz ulice nekadašnjeg Opidum Judeoruma, koje su poslužile kao scenografija za Oskarom nagrađeni film „Šindlerova lista“.  Stara sinagoga, Široka ulica, Remuh sinagoga, Hram sinagoga, Kupa, Isakova i Visoka sinagoga, Kuća Tore, Novi trg na kojem se mogu kupiti najbolje krakovske „zapjekanki“ i na kojem su smešteni najpoznatiji barovi Krakova, ulica Dajwor....Noćenje.
5. dan: (02.01.2020.) Krakov – Srbija 
         Doručak.Nakon doručka pakovanje stvari i odlazak do tržnog centra Bonarka. Slobodno vreme za shoping do 15h. Nakon toga polazak grupe za Srbiju. Vožnja preko Slovačke i Mađarske uz usputna zadržavanja radi pauza i carinskih formalnosti. 
6. dan: (03.01.2020.) Beograd/Niš 
           Dolazak u Niš u jutarnjim/prepodnevnim časovima.
6428c818a3fe859abcdcb580e302beee.jpg

U cenu aranžmana je uračunato:

-    prevoz autobusima turističke klase (klimaaudio i video oprema)na navedenoj relaciji duz auto-puta Niš-Beograd,
-    smeštaj u hotelu sa 3* - Krakov na bazi 3noćenja sa doručkom u 1/3 i 1/4 sobama sa kupatilom
-    usluga stručnog turističkog vodiča, razgledanje i obilaske prema programu,        
-    organizacioni i ostali troškovi aranžmana
 
U cenu aranžmana nije uračunato:

-     međunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi)
-     doplata za 1/2 sobu je 10€ po osobi za 3 noći,
-     Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete:
      Aušvic -  30€, Rudnik soli Vielička - 30€ , Jevrejski Krakov - 10€,
-     individualni i fakultativni troškovi

Doplate za transfere - polaske iz drugih gradova: Užice, Čačak, Požega, Kraljevo 10€ po putniku; Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac 5€ po putniku. 

Doplate / Popusti: 

-      doplata za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana 1/2 sobe,
 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:  Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativivnih izleta i troškova podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
 
 
Način plaćanja:
Plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja 
Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 25.02.2020. godine.)
 
Opšte napomene:
- dan pre polaska proveriti tačno vreme i mesto polaska,
- aranžman je rađen na bazi 55 putnika,
- krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,
- organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,
- usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
- za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize.
- putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.
 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA“Vip Tours & service” d.o.o. usaglašeni sa YUTA standardima
PROGRAM PUTOVANJA MOŽETE SKINUTI OVDE.
Lep provod i udobno putovanje želi Vam  
“VIP TOURS & service“ doo