Višegrad - Sarajevo

Sarajevo
VIŠEGRAD - SARAJEVO
28.08.2020. - 31.08.2020.
 
Program putovanja:
 
1. dan (28.08.2020.) Nis…
Polazak autobusa iz Niša sa parkinga Tempa u dogovoreno vreme u kasnim večernjim satima (oko 23:00h). Vožnja preko Kruševca i Kraljeva…
 
2. dan (29.08.2020.) … Višegrad - Sarajevo 
… Nastavljamo noćnu vožnju sa usputnim pauzama radi odmora i regulisanja graničnih formalnosti... Na putu do Sarajeva obilazi se Višegrad i Andrićgrad, čiji je idejni tvorac naš poznati režiser Emir Kusturica, obilazak čuvenog mosta na Drini, setnja do Andrićgrada, kratka šetnja kroz kompleks ,slobodno vreme za kolače, kafu i kupovinu suvenira. Nakon obilaska Višegrada nastavak puta prema Sarajevu. Dolazak u Sarajevo u popodnevnim satima. Smeštaj grupe u hotel. Slobodno vreme za individualne obilaske. Noćenje.
 
3. dan (30.08.2020.) Sarajevo …
Doručak. Nakon doručka panoramski obilazak grada: mostovi na Miljacki, Gradska većnica, Inat kuća, Careva džamija, Latinski most,  pravoslavna crkva, katolička katedrala, Baščaršija (šetnja najstarijim gradskim ulicama pored Begove džamije, Kazandžiluk ulica do trga Sebilj)… Nakon obilaska slobodno vreme. Polazak za Niš u popodnevnim satima. Putovanje sa usputnim pauzama po potrebi grupe.
 
4. dan (31.08.2020.) … Niš
… Dolazak u Niš u kasnim večernjim / ranim jutarnjim časovima.
 
Cena po osobi:  4.100,00din

 
Cena aranžmana uključuje:
Autobuski prevoz na relaciji prema programu,
Smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama u hotelu sa 2* - 3*,
Obilaske prema programu,
Usluge pratioca grupe za vreme izleta,
Organizaciju putovanja u celini.
 
Cena aranžmana NE obuhvata:
- Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete, 
- individualni troškovi putnika,
- međunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi),
- izbor sedišta u autobusu se doplaćuje u agenciji,
 
Način plaćanja:
100% od cene prilikom rezervacije,
 
Posebne napomene:
- Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora jer svojim potpisom Ugovora dajete i saglasnost o tome da ste sa istim u potpunosti upoznati i saglasni! Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim Uslovima Putovanja organizatora putovanja.
- Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. Te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih troškova a oni sushodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
- Tačno vreme i mesto polaska proveriti 1 dan pre putovanja, ukoliko Vas do tada nije kontaktirala osoba iz agencije gde ste uplatili aranžman sa ovim podacima. PREPORUKA: Preporučujemo putnicima da obezbede polisu međunarodnog zdravstvenog osiguranja za sve vreme boravka u inostranstvu.Preporučuje se, jer pogranični organi mogu zatražiti na uvid polisu putnog osiguranja.
- Organizator putovanja nije ovlašćen da procenjuje valjanost putnih isprava putnika. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. 
- Fakultativni izleti su u organizaciji ino partnera, nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene fakultativnih izleta su podložne promeni u zavisnosti od broja prijavljenih putnika i isključivo su u nadležnosti Ino partnera. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. 
- Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 2 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.
- Agencija - organizator zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih, objektivnih okolnosti (gužva na granicama, u saobraćaju itd.)
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 
 
 
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora “Vip Tours & service” usaglašeni sa Yuta standardima.
Lep provod i udobno putovanje želi Vam “VIP TOURS & service“ doo

Program putovanja možete skinuti OVDE